شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)

مطالب در دسته :گردشگر، گردشگری

منطقه حفظت شده بوزین و مره خیل

روستای دودان
۱۹ام تیر , ۱۳۹۸
(روستای دودان در محدوده منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل واقع شده است) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منطقه بوزین و مره خیل طی مصوبه شماره ۱۸۷ شورای عالی محیط زیست مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ بعنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. این ... ادامه مطلب