شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


شرح وظایف دهیاران ازمنظر قانون

ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱/۳/۱۳۷۵وظایف و اختیارات دهیاران را به شرح ذیل قید کرده است :

۱- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

۲- همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون و قوع جرایم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی درحل اختلافات محلی.

۳- اعلام فرامین و قوانین دولتی (اطلاع رسانی به عموم اهالی)

۴- مراقبت و حفظ و نگهداری از تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارئیهای روستا.

۵- همکاری باسازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم درجهت اجرای و ظایف آنان.

۶- مراقبت دراجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت عمومی.(مدیریت جمع آوری پسماندهای روستا)

۷- همکاری موثر با سازمان ثبت احوال درجهت ثبت موالید و متوفیات.

۸- همکاری موثر با مسئولان ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع درمحدوده و حریم روستا.(عضویت درشورای منابع طبیعی روستا)

۹- تدوین بودجه سالیانه روستا و تصویب آن در جلسه شورای اسلامی روستا

سایر وظایف دهیار:

۱- کمک به شورا درخصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یادشده ارسال آن به مسئولان ذیربط جهت برنامه ریزی و اقدام لازم .

۲- تشویق و ترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاستهای دولت .

۳- تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری (اراضی مورد نیاز دستگاههای اجرایی جهت انجام پروژه های عمرانی در روستا) پس ازاخذ مجوز قانونی .

۴- تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی و اهتمام ویژه به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا .

۵- ارسال گزارشهای درخواست شده به شورا در موعد مقرر.

۶- وصول عوارض مصوب به مراجع قانونی ومصرف آن در موارد معین.

۷- برآورد و تنظیم بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب .

۸- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا و باتصویب شورا.

۹- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، پارکها و فضای سبز، فضاهای ورزشی و آموزشی، مراکزتفریحی عمومی، و مجاری آب و توسعه معابر و پیگیری طرحها و نظارت براجرای آنها.

۱۰- همکاری با بنیادمسکن انقلاب اسلامی در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و ارائه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادی و اجرای ظوابط مصوب مربوطه با موافقت و تصویب شورای اسلامی روستا.

۱۱- کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب، برق و مخابرات

۱۲- جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار شرافتمندانه و حلال .

۱۳- انجام معاملات دهیاری اعم ازخرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، مقاطعه و استجاره با تصویب و هماهنگی شورای روستا.

۱۴- ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه و سایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .

۱۵- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا ازخطر سیل و حریق و رفع خطر ازبناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاهها و چاله های واقع در معابر براساس مصوبات شورا.( مدیریت بحران)

۱۶- همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و حیوانی واگیردار و مشترک انسان و دام و اعلام آنها به مراکز بهداشتی و درمانی و دامپزشکی.

۱۷- همکاری با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناهای تاریخی و آثار باستانی روستا.

۱۸- صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهای داخل محدوده روستا ساخته میشوند و گزارش ساخت و سازهای غیر مجازبه دستگاههای مسئول.

۱۹- همکاری با بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب.

۲۰- همکاری با بخشداری به منظور بررسی درخواست انشعابات آب، برق، مخابرات و گاز.

۲۱- معرفی و شناسایی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت و معرفی آنان به مراکز بهزیستی و کمیته امداد .

۲۲- همکاری در نگهداری و تسطیح راههای واقع درحریم اراضی روستا از طریق خود یاری اهالی و دستگاههای ذیربط .

۲۳- گزارش پیشرفت و یا عدم پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی روستا به بخشدار و شورا و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آنها .

۲۴- مراقبت و اهتمام کامل جهت تنظیم بازار روستا ( گرانفروشی، کم فروشی ) و همکاری با مراجع ذیربط .

۲۵- نظارت برعرضه نان و نظارت بر خبازیهای روستا و ارائه گزارش به بخشداری و یا شورای آرد و نان .

۲۶- نظارت بر عرضه سوخت و نظارت بر عاملین توزیع سوخت روستا و ارائه گزارش به بخشداری.

۲۷- اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد با تصویب شورای اسلامی روستا و تائید شورای اسلامی بخش که پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه می باشد.

۲۸- پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت .

۲۹- پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آن به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم .

۳۰- شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت جهت تامین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاههای ذیربط .

۳۱- در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرحهای عمرانی روستا باید درچهارچوب طرح هادی روستا انجام و اجرا شوند.