جمعه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan) / دەوان(dawan)


گردشگری چیست؟

سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال ۱۹۹۴ ارائه شده بودند در سال ۱۹۹۵ یک تعریف نهایی منتشر کرد:

«مجموعه فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی‌شود» بر این اساس کسانی که شامل این تعریف می‌شوند نیز گردشگر نامیده می‌شوند.

منبع: ویکی پدیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

گردشگری چیست؟

گردشگری در لغت به معنای گشتن می باشد و به سفری اطلاق می گردد که به منظور تفریح در اوقات فراغت یا با هدف کسب‌ و کار انجام می‌ شود. هر چند تعریف گردشگری به سبب چند وجهی بودن و میان رشته ای بودن آن، از دیدگاه های مختلفی اعم از اقتصادی، جامعه شناختی، جغرافیایی و مدیریتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد و به همین جهت شاید تا کنون تعاریف متعددی از آن با توجه به دیدگاه رشته های مختلف صورت گرفته است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

لغت گردشگری ( tourism ) از کلمه tour به معنای گشتن، اخذ شده و ریشه در لغت لاتین (turns) به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد و از یونانی به اسپانیایی، فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است.

براساس تعریف سازمان جهانی گردشگری (WTO) گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت، کار یا دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.

در فرهنگ وبستر، گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارد، اطلاق می گردد.

در فرهنگ لغت لانگمن نیز گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است و در فرهنگ لاروس هم گردشگری به معنای مسافرت برای تفریح ( لذت یا رضایت) آمده است.

آرتور بورمن (۱۹۳۱) نیز معتقد است که گردشگری مجموعه مسافرت هایی است که به منظور استراحت، تفریح، تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی و یا به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت، موقتی و گذرا می باشد.

از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان، گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد.

در سال ۱۹۴۲ نیز اقتصاددان های سوییسی که بیشتر گردشگری را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری ارائه دادند که از آن جمله می توان از تعریف هونزیکر ـ کراپف نام برد. به عقیده آنان گردشگری عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیربومی بدون اقامت و اشتغال دایم در یک محل به وجود می آید. این تعریف مدتها از جانب انجمن بین المللی متخصصین علمی جهانگردی یعنی AIEST مورد قبول قرار گرفت.

بنابراین می توان گفت که در تمام تعاریف بالا، اشتراکاتی از قبیل جداشدن فرد از محل زندگی دایمی خود، موقتی بودن سفر و فعالیت هایی مانند تفریح و سرگرمی و یا بازدید مشاهده می شود و هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی که در جریان سفر یک گردشگر اتفاق می افتد گردشگری تلقی می گردد.

منبع: پرسیس تور