شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


تماس با ما

روستای دودان(dawdan)، به زبان محلی:( دەوان،dawan)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جی میل دهیاری: dawdan1397@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس و تلگرام دهیاری: ۰۹۹۰۲۱۴۴۴۳۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس روستا: ایران، استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش باینگان، روستای دودان

فاصله از مرکز استان: ۱۴۰کیلومتر (۲ ساعت و ۱۵ دقیقه)
فاصله از شهر پاوه: ۳۸.۸ کیلومتر ( یک ساعت)
فاصله از مرکز بخش(شهر باینگان): ۱۰.۷ کیلو متر(۲۰ دقیقه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسیر شهر کرمانشاه – روستای دودان، روی گوگل مپ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه روستای دودان روی گوگل مپ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ