یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan)، نام محلی و (در ادبیات) کوردی: دەوان(dawan)


اماکن عمومی

۱) مسجد: وسظ روستا، روبه روی خانه بهداشت

۲) خانه بهداشت: وسط روستا، روبه روی مسجد، کنار جاده

۳) پاسگاه: سمت جنوبی روستا، کنار جاده اصلی

۴) دهیاری: ضلع غربی روستا، بالاتر از جاده اصلی، کنار دکل صدا وسیما

۵) مدرسه دبستان: دویست متری روستا، کنار جاده

۶) مدرسه راهنمایی: ورودی روستا، سمت راست، اولین جاده فرعی