شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


اصول هشت‌گانه‌ مسافر و گردشگر مسئول

بیانیه اصول هشت‌گانه‌ مسافر و گردشگر مسئول

در این بیانیه، گردشگری به عنوان ابزاری برای تکامل فردی و اجتماعی معرفی شده است و در آن آمده است که گردشگری عاملی غیر قابل جایگزین در زمینه خود آموزی، ارتباطات دو جانبه و درک اختلافات موجود میان افراد بشمار می‌آید.

در ایجاد یک تجربه مطلوب سفر هر کس (اعم از میزبان-میهمان) نقشی را بر عهده دارد، در این میان نقش میهمان (گردشگر) در ایجاد این تجربه و کمک به توسعه گردشگری مسئولانه به قرار زیر است (سایت سازمان جهانی گردشگری):

۱. چشمان خود را به روی فرهنگ و سنت‌های دیگر بگشایید.
۲. به حقوق بشر احترام بگذارید.
۳. به حفاظت از میحط زیست کمک کنید.
۴. به منابع فرهنگی احترام بگذارید.
۵. سفر شما می‌تواند موجب توسعه اجتماعی و مشارکت در اقتصاد محلی شود؛ با خرید صنایع دستی و کالاهای محلی به اقتصاد محلی کمک کنید.
۶. در خصوص وضعیت فعلی سلامتی مقصد مورد نظر و دسترسی به امکانات ضروری پزشکی اطلاعات به دست آورید.
۷. در خصوص مقصد مورد نظر تا حد ممکن اطلاعات به دست آورید.
۸. با قوانین و مقررات مقصد موردنظر خود آشنا شوید.

توضیحات بیشتر در متن(اصول ده گانه کد جهانی اخلاق گردشگری)