یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan)، نام محلی و (در ادبیات) کوردی: دەوان(dawan)


آدرس روستای دودان

روستای دودان(dawdan)

به زبان محلی و در ادبیات کوردی:( دەوان،dawan)

ایران، استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش باینگان، روستای دودان

 

فاصله از مرکز استان(شهر کرمانشاه): ۱۴۰کیلومتر (۲ ساعت و ۱۵ دقیقه)

فاصله از مرکز شهرستان(شهر پاوه): ۳۸.۸ کیلومتر ( یک ساعت)

فاصله از مرکز بخش(شهر باینگان): ۱۰.۷ کیلو متر(۲۰ دقیقه)

 

مسیر شهر کرمانشاه – روستای دودان روی گوگل مپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه روستای دودان روی گوگل مپ