یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan)، نام محلی و (در ادبیات) کوردی: دەوان(dawan)


معرفی اعضای شورا

رئیس شورا: سعدی ابراهیمی، دیپلم اقتصاد

نایب رئیس شورا: ساسان احمدی، دیپلم علوم انسانی

منشی شورا: جهانگیر پاک سرشت، لیسانس معماری