شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


معرفی دهیار

نام و نام خانوادگی: ناصح محمدی

تاهل: متاهل

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی روانشناسی

شغل: باغدار

شروع فعالیت به عنوان دهیاری: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

شماره تماس: ۰۹۱۸۸۸۸۸۳۲ _ ۰۹۹۰۲۱۴۴۴۳۶