شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری

روستای دودان در کنار قدمت تاریخی و پیشتازی فرهنگی، با موقعیت های ذیل شرایط مناسبی را برای توسعه اشتغال و کارآفرینی فراهم نموده است:
۱) بیش از ۵۰هکتار باغ در حومه روستا و ۳۰ هکتار باغ در کوهستانهای مجاور
۲) بیش از ۳۰۰۰ هکتار جنگل و مرتع
۳) گونه های متنوع گیاهی و جانوری
۴) دارا بودن بیش از چهار کیلو متر رودخانه دائمی و وجود باغات متراکم و مثمر در دو طرف بستر رودخانه
۵) چهار قطعه پرورش ماهی
۶) دارا بودن شرایط کافی برای توسعه هرچه بیشتر شیلات و تبدیل آن به قطب شیلات استان
۷) وجود گونه های گیاهی متنوع دارویی
۸) ظرفیت تولید محصولات ارگانیک زراعی
۹) قرار گرفتن در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل
۱۰) ظرفیت بسته بندی محصولات باغی و زراعی
۱۱) بهره برداری از درختان بنه و سقز چینی
۱۲) دارای باغات مرغوب انار
۱۳) دارای رب انار طبیعی و مرغوب
۱۴) دارای جاذبه های گردشگری بی نظیر
۱۵) موقعیت فوق العده دامداری صنعتی و علف چر
۱۶) موقعیت مناسب پرورش زنبور عسل
۱۷) دارای شرایط پرورش طیور بویژه کبک و بلدرچین